ติดต่อเรา

โรงแรมสะเหน่เชียงใหม่

ที่อยู่: 8/1 ซอย สุขเกษม ถ. นิมมานเหมินทร์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

อีเมล์: 
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
+66-53-2222-99    
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
+66-91-8594-994
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/sanaehotel
ไลน์ไอดี:
@sanaehotel

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา